Edward
Herslow

O Edward

Edward Herslow jest Associate w Waterland w Kopenhadze.

Przed dołączeniem do Waterland, Edward zajmował się fuzjami i przejęciami w Livingstone Partners w Sztokholmie. Ponadto Edward pracował w IH International Advisors w Londynie.

Edward uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie biznesu i ekonomii w Sztokholmskiej Szkole Ekonomii. Uczestniczył również w programie wymiany na National University of Singapore.