Felix
Burlein

O Felix

Felix Burlein pracuje jako Associate w Waterland w Monachium.

Przed dołączeniem do Waterland zdobył praktyczne doświadczenie w private equity (Global Founders Capital), bankowości inwestycyjnej (Greenhill & Co.) i doradztwie strategicznym (Oliver Wyman).

Felix posiada tytuł magistra w dziedzinie zarządzania i technologii na Uniwersytecie Technicznym w Monachium (MSc) oraz tytuł licencjata w dziedzinie administracji biznesowej na Frankfurt School of Finance & Management (BSc). Podczas studiów spędził czas za granicą w Wharton School na Uniwersytecie w Pensylwanii i na Uniwersytecie w Hongkongu.