O Geert

Geert Wensink dołączył do Waterland w 2012 roku jako Junior Company Lawyer, a obecnie jest Senior Legal Counsel and Data Protection Officer. Geert zapewnia wsparcie prawne dla Grupy Waterland w szerokim zakresie zagadnień prawnych.

Przed zatrudnieniem w Waterland, Geert założył firmę zapewniającą wsparcie organizacjom transportu publicznego w rozpatrywaniu skarg podróżnych.

Geert posiada tytuł magistra zarówno w zakresie prawa prywatnego, jak i prawa korporacyjnego, a także ukończył kurs regulacyjno-prawny EVCA (Invest Europe) dla zarządzających funduszami private equity oraz kurs Euroforum dla inspektorów ochrony danych.