O Hans

Hans Scheepers jest Partner w Waterland w Bussum w Holandii. Do 2023 r. był odpowiedzialny za kierowanie zespołem inwestycyjnym w Holandii.

Przed dołączeniem do Waterland Hans był dyrektorem zarządzającym 1st Broadband, brytyjskiego operatora telekomunikacyjnego, gdzie rekrutował zespół zarządzający, przyciągnął instytucjonalny kapitał ekspansyjny i zarządzał sprzedażą firmy większemu graczowi branżowemu na początku 2004 roku. Przed założeniem 1st Broadband Hans spędził 4 lata w MAST – butiku zajmującym się finansami korporacyjnymi w Londynie i Bostonie – zarządzając fuzjami i przejęciami oraz wykupami na rynku średnim. Swoją karierę rozpoczął jako konsultant ds. strategii w Monitor Company w Amsterdamie, pracując z klientami z branży farmaceutycznej, dóbr konsumpcyjnych, a także usług profesjonalnych i finansowych.

Hans uzyskał tytuł magistra ekonomii biznesu na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie w Holandii.