Hatice
Paraci

O Hatice

Hatice Paraci jest kierownikiem biura w Waterland Central Services w Bussum w Holandii.

Przed dołączeniem do Waterland, Hatice pełniła funkcję kontrolera dostępu w Media Park. Wcześniej pracowała jako Office Manager dla kilku klientów.

Hatice w latach 2009-2012 była również zatrudniona w Waterland, a od 2022 roku ponownie jest częścią zespołu Central Services.