O Jan

Jan De Turck jest Investment Manager w Waterland w Antwerpii w Belgii.

Przed dołączeniem do Waterland pracował w sektorze private equity w OMERS Infrastructure w Londynie, a wcześniej w McKinsey & Company w Brukseli. Jan rozpoczął swoją karierę jako Project/Asset Manager ds. infrastruktury wysokiego napięcia w BASF Antwerpia.

Jan posiada tytuł MBA uzyskany w Harvard Business School, tytuł magistra i licencjata w dziedzinie inżynierii energetycznej i elektrotechnicznej (magna cum laude) oraz podyplomowe studia w zakresie finansów korporacyjnych na KU Leuven (summa cum laude z gratulacjami komisji egzaminacyjnej)