O Jörg

Jörg Dreisow jest Supervisory Board Member w Waterland. Jest odpowiedzialny za działalność Waterland w regionie DACH od ponad 10 lat. Założył i zarządzał pierwszym biurem Waterland w Niemczech od 2006 roku.

Przed dołączeniem do Waterland, Jörg był szefem rozwoju grupy w TA Triumph-Adler AG i dyrektorem finansowym działu technologii prezentacji i mediów (PMT), gdzie odegrał aktywną rolę w transformacji TA Triumph-Adler AG z “Mittelstandsholding” w spółkę operacyjną. Wcześniej był dyrektorem finansowym napędzanego technologią myToys.de, odpowiedzialnym za zabezpieczenie finansowania wzrostu i przygotowanie IPO, a także zbudowanie odpowiedniej struktury wsparcia administracyjnego. Pracował również jako Engagement Manager w McKinsey & Company Inc (Monachium), koncentrując się na projektach doradczych wysokiego szczebla (w tym przygotowaniach do IPO, doradztwie w zakresie fuzji i przejęć oraz zadaniach związanych z rozwojem strategii) dla wiodących europejskich firm z branży logistycznej i finansowej.

Swoją karierę rozpoczął jako kierownik projektu i inżynier systemowy w IBM Deutschland GmbH. Jörg posiada tytuł magistra informatyki uzyskany w Fachhochschule München oraz tytuł MBA w zakresie finansów korporacyjnych i strategii, uzyskany w Haas School of Business i University of California, Berkeley, USA.