O Joy

Joy Castenmiller jest Investment Director w Waterland w Bussum w Holandii.

Przed dołączeniem do Waterland Joy pracował jako stażysta w Lazard Benelux.

Joy uzyskał tytuł magistra finansów i inwestycji w Rotterdam School of Management (Uniwersytet Erazma), a także uczestniczył w programie wymiany z Ross School of Business (Uniwersytet Michigan). Podczas studiów zajmował stanowisko analityka kredytowego w Departamencie Odzyskiwania Wierzytelności Rabobank Westland i angażował się w różne niezależne projekty doradcze.