Karl
Richter

O Karl

Karl Richter jest Senior Associate w Waterland w Hamburgu, w Niemczech.

Zanim dołączył do firmy, przez trzy lata pracował dla The Boston Consulting Group jako konsultant ds. zarządzania. Tutaj wspierał głównie firmy z branży inżynierii mechanicznej, chemicznej i handlu detalicznego w kwestiach strategicznych i operacyjnych.

Karl ukończył studia magisterskie z zarządzania międzynarodowego na Uniwersytecie w Kolonii (CEMS) oraz studia licencjackie z ekonomii na Uniwersytecie w Hamburgu, a także semestr za granicą w Singapurze (NUS) i San Diego (SDSU). Podczas studiów odbył kilka staży w sektorze inwestycyjnym, doradztwie w zakresie fuzji i przejęć, doradztwie wewnętrznym i zarządzaniu.