Kora
Krause

O Kora

Kora Krause jest dyrektorem ESG w Waterland w Bussum w Holandii.

Kora ma około 15-letnie doświadczenie w zakresie zrównoważonego finansowania, ESG i ryzyka klimatycznego zarówno na płynnych, jak i prywatnych rynkach finansowych. Przed dołączeniem do Waterland pracowała dla organizacji non-profit Carbon Disclosure Project (CDP), Deutsche Bank i DWS, ostatnio jako wiceprezes ds. strategii korporacyjnej i fuzji i przejęć.

Jej kluczowe zainteresowania dotyczą tego, czy i w jakich warunkach rynek finansowy może być skuteczną siłą napędową w kwestiach środowiskowych i społecznych. Kora jest autorką artykułów na ten temat w gazetach finansowych, w tym między innymi w Börsen-Zeitung, Handelsblatt i FAZ.

Posiada tytuł MBA (ESMT/PekingU) oraz BBA (Hamburg) i jest certyfikowanym analitykiem ESG (EFFAS).