O Maureen

Maureen jest Office Manager w Waterland w Dublinie w Irlandii i zapewnia wsparcie irlandzkiemu zespołowi.

Przed dołączeniem do Waterland, Maureen pracowała jako Office Manager/Executive Assistant przez ponad dekadę w Corporate Finance Ireland. Ostatnio Maureen ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na poziomie CEO i udziałowca / zarządu w jednej z największych prywatnych grup szpitalnych w Irlandii jako asystent osobisty / wykonawczy i pełniła rolę ambasadora w biurze CEO.

Oprócz wyżej wymienionych Maureen ma doświadczenie w pracy w następujących sektorach: księgowość, media i handel hurtowy/detaliczny.