O Nils

Nils Niederhagen jest Investment Manager w Waterland w Hamburgu, w Niemczech.

Zanim dołączył do firmy, przez pięć lat pracował dla The Boston Consulting Group jako konsultant ds. zarządzania – ostatnio jako kierownik projektu. Tutaj wspierał głównie firmy z sektora technologii, mediów i telekomunikacji w kwestiach strategicznych i operacyjnych. W tym czasie pracował również krótko jako tymczasowy menedżer w 1&1 Telecommunications SE.

Nils studiował administrację biznesową na WHU – Otto Beisheim School of Management w Vallendar. Tutaj ukończył zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie, każdy z semestrem za granicą w Filadelfii i Michigan. Podczas studiów Nils odbył kilka staży – między innymi w KPMG, Carl Zeiss, SMP i różnych start-upach.