O Philipp

Philipp Reinke jest Investment Director w Waterland w Hamburgu, w Niemczech.

Przed dołączeniem do Waterland był wiceprezesem w Grupie Kuehne+Nagel, gdzie koncentrował się na projektach fuzji i przejęć, planowaniu strategicznym, monitorowaniu konkurencji, strategiach wejścia na rynek i planach rozwoju kraju. Swoją karierę w Kuehne+Nagel rozpoczął jako kierownik projektu. Podczas studiów Philipp odbył różne międzynarodowe staże w Mercer Management Consulting (Niemcy), ING Barings (Niemcy), DDB & Co. (Francja), Intecsa Uhde (Hiszpania) i Winterthur International (Francja).

Philipp uzyskał tytuł magistra administracji biznesowej na WHU – Otto Bleisheim School of Management.