O Pieter

Pieter Bukala jest Investment Director w Waterland w Bussum w Holandii.

Wcześniej pracował dla Mentha Capital i Accenture Strategy. Pieter uzyskał tytuł magistra zarządzania finansami (z wyróżnieniem) na Uniwersytecie w Tilburgu oraz tytuł licencjata w dziedzinie administracji biznesowej. Ukończył również studia licencjackie z inżynierii przemysłowej na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven.

Jako student zdobył międzynarodowe doświadczenie na stażach w Hoya Lenses Australia i AIESEC Nederland.