Rob
Thielen

O Rob

Rob Thielen rozwinął Waterland w jedną z najlepiej prosperujących grup private equity na świecie.

Zanim założył Waterland, Rob zdobył bogate doświadczenie w licznych (transgranicznych) fuzjach i przejęciach jako menedżer/udziałowiec RWP, przejętej później przez grupę Investec. Był także dyrektorem generalnym swojej rodzinnej grupy zajmującej się sprzedażą detaliczną mody. Wcześniej pracował jako konsultant ds. zmian w IMCG oraz jako account manager w Corporate Finance Group banku ABN AMRO.

Rob był niewykonawczym członkiem zarządu RPS plc, notowanej na londyńskiej giełdzie spółki zajmującej się doradztwem środowiskowym oraz arxes NCC AG, dostawcy usług IT notowanego na giełdzie we Frankfurcie. Był członkiem wydziału wizytującego Rotterdam School of Management (Uniwersytet Erazma). Rob ukończył prawo podatkowe na Uniwersytecie San Diego w Kalifornii w USA oraz uzyskał tytuł magistra prawa podatkowego na Rijksuniversiteit Leiden w Holandii.