Roeland
Stolker

O Roeland

Roeland Stolker jest specjalistą ds. finansowania dłużnego w Waterland w Bussum w Holandii.

Przed dołączeniem do Waterland, Roeland był dyrektorem wykonawczym i członkiem zespołu założycielskiego w Axis Arbor Partners oraz zastępcą dyrektora w Marlborough Partners. Jako doradca ds. zadłużenia, Roeland doradzał w szerokim zakresie transakcji finansowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Roeland rozpoczął swoją karierę w NIBC.

Roeland posiada tytuł licencjata w dziedzinie administracji biznesowej oraz tytuł magistra w dziedzinie finansów i inwestycji, oba uzyskane w Wyższej Szkole Zarządzania w Rotterdamie (Uniwersytet Erazma). Podczas studiów spędził również semestr na Uniwersytecie Chińskim w Hongkongu.