O Sam

Sam dołączył do Waterland w styczniu 2024 r. jako administrator systemów IT.

Przed dołączeniem do Waterland Sam zdobył znaczące doświadczenie w dziedzinie IT w Nowej Zelandii, pracując zarówno jako podwykonawca, jak i w pełnym wymiarze godzin. Przez cały ten czas Sam wnosił wiedzę specjalistyczną do różnych organizacji, takich jak główny dostawca ubezpieczeń zdrowotnych w Nowej Zelandii, największy nadawca medialny, a ostatnio dla nowozelandzkich służb ratunkowych.