O Stephan

Stephan Gillessen pracuje dla Waterland w Hamburgu w Niemczech jako Finance Manager DACH. Jest odpowiedzialny za obowiązki księgowe i kontrolne Waterland DACH oraz kilku spółek holdingowych grupy. Przed zatrudnieniem w Waterland zdobył doświadczenie jako księgowy w Re:Sources Germany (Centrum Usług Wspólnych Publicis Groupe S.A.), Trifinance (jako Konsultant Projektu) i Galderma Laboratorium (sektor farmaceutyczny).

Stephan posiada tytuł licencjata w dziedzinie administracji biznesowej uzyskany w Fontys International Hogeschool Economie Venlo w Holandii oraz kwalifikacje księgowego “Bilanzbuchhalter (IHK)”.