O Tatjana

Tatjana Suhrbier pracuje jako Executive Assistant w Waterland w Hamburgu, w Niemczech, od czerwca 2022 roku. Odpowiada głównie za dyrektora zarządzającego dr Carstena Rahlfsa.

Karierę asystentki rozpoczęła w 2001 r. jako asystentka biznesowa/osobista właściciela i dyrektora generalnego MPC Capital AG (międzynarodowego zarządzającego aktywami i inwestycjami), dla którego pracowała przez dziesięć lat. Po rocznym urlopie rodzicielskim Tatjana pracowała przez kolejne 5 lat w MPC Group jako asystentka zarządu. W 2016 r. Tatjana przeniosła się do Zertus GmbH (międzynarodowa grupa spółek), gdzie również pracowała jako asystentka zarządu holdingu zarządzającego.

Tatjana ma wykształcenie handlowe jako urzędnik bankowy i posiada tytuł magistra administracji biznesowej (studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie w Hamburgu, specjalizacja: zarządzanie międzynarodowe i zarządzanie zasobami ludzkimi).