Attero

Attero jest wiodącą holenderską firmą zajmującą się gospodarką odpadami, która oferuje swoim klientom usługi obejmujące pełen zakres operacji przetwarzania odpadów, tj. spalanie, kompostowanie, recykling i składowanie. Firma jest największym przetwórcą odpadów w Holandii.

Każdego roku Attero przetwarza około 3,5 miliona ton odpadów w 15 różnych lokalizacjach. Odpowiada to prawie 40 procentom wszystkich holenderskich gospodarstw domowych, czyli ponad 6 milionom osób i firm. Wykorzystując odpady jako źródło energii, Attero produkuje zrównoważoną energię elektryczną dla 350 000 gospodarstw domowych. Firma zaspokaja również zapotrzebowanie na ciepło niektórych gałęzi przemysłu zlokalizowanych w pobliżu jej głównych spalarni i produkuje materiały fundamentowe do budowy lokalnych dróg. Co więcej, Attero jest jednym z największych producentów zielonego gazu w Holandii, który w zrównoważony sposób zastępuje gaz ziemny i stanowi doskonałe źródło paliwa dla pojazdów.

Waterland posiada większościowe udziały w Attero i wraz z zarządem będzie realizować aktywną strategię rozwoju.

Więcej informacji: www.attero.nl