Circular IT Group

Circular IT Group jest dostawcą kompleksowych usług w zakresie zarządzania cyklem życia zasobów IT w północno-zachodniej Europie. Firma oferuje odnowione i nowe rozwiązania komputerowe, sieciowe i serwerowo-magazynowe dla ponad 5 000 MŚP, klientów korporacyjnych i rządowych na całym świecie.

CITG koncentruje się na wydłużaniu czasu życia zasobów IT i “zamykaniu pętli” w odniesieniu do sprzętu IT. Większość emisji CO2 przez sprzęt IT jest związana z wydobyciem i produkcją surowców. Rozkładając te emisje na dłuższy okres użytkowania poprzez ponowne wykorzystanie, wydłużenie okresu użytkowania produktu zmniejsza roczną emisję, a także zmniejsza zapotrzebowanie na materiały krytyczne i zmniejsza ilość toksycznych e-odpadów. Circular IT Group oferuje szeroką gamę odnowionego sprzętu IT jako zrównoważone rozwiązanie dla potrzeb IT, a tym samym przyczynia się do uczynienia łańcucha wartości IT bardziej zrównoważonym.

Oprócz szerokiej gamy produktów, Circular IT Group oferuje usługi IT Asset Disposition (ITAD), które zapewniają, że używany sprzęt klientów jest zbierany, testowany, bezpiecznie czyszczony i odnawiany przed ponownym wprowadzeniem na rynek. Ponieważ niektóre przypadki użycia wymagają nowego sprzętu, Circular IT Group oferuje również nowe urządzenia komputerowe dla firm, ale w modelu cyrkularnym Device-as-a-Service. Klienci mogą liczyć na to, że Circular IT Group odciąży cały proces związany ze sprzętem IT, pomagając w wyborze, zakupie, obrazowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu, naprawie, wycofywaniu z eksploatacji i odnawianiu urządzeń. W ten sposób cała flota urządzeń jest zarządzana w celu optymalnego i maksymalnego wykorzystania od dnia 0 do końca okresu eksploatacji, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i zgodności.

Dzięki wsparciu Waterland, Circular IT Group zrealizowała do tej pory 7 przejęć i rozszerzyła swoją działalność na Belgię i Danię. Grupa generuje obecnie ponad 100 mln euro przychodów i zatrudnia ponad 200 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Ambicją jest stać się wiodącym graczem w Europie poprzez dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań cyrkularnych.