MTM Engineering

MTM to firma specjalizująca się w inżynierii elektrycznej, zapewniająca kompleksową instalację, zakończenie, zabezpieczenie i serwis okablowania wysokiego i średniego napięcia oraz systemów okablowania światłowodowego. Firma koncentruje się na dużych projektach o znaczeniu newralgicznym, głównie w hiperskalowych centrach danych, przemyśle półprzewodnikowym i farmaceutycznym, gdzie ma niezrównaną zdolność do realizacji najbardziej złożonych projektów w najtrudniejszych ramach czasowych i oferuje kompleksowy pakiet usług.

Główna siedziba firmy i zakład montażowy znajdują się w Slane w Irlandii. Firma posiada również kilka biur satelitarnych w Irlandii, filie i oddziały w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Szwecji, a także doświadczenie w realizacji projektów na szerszych rynkach europejskich.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://www.mtm-engineering.com/