Scholt Energy

Scholt Energy jest niezależnym dostawcą energii skoncentrowanym na segmencie średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzącym działalność w Holandii, Belgii, Niemczech i Austrii. Jako niezależny dostawca energii, bez zdolności produkcyjnych, Scholt Energy działa w bezpośrednim interesie swoich klientów. Oprócz dostaw energii i gazu, Scholt Energy oferuje swoim klientom szeroki zakres usług związanych z transformacją energetyczną: zarządzanie elastycznością, projekty solarne na dużą skalę, rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych, magazynowanie energii i skanowanie energii. Dzięki długoterminowym partnerstwom Scholt Energy zamierza zarządzać zdecentralizowanymi przepływami energii za pomocą swoich usług związanych z elastycznością, oferując w ten sposób rozwiązanie dla rosnącej zmienności podaży i popytu na energię oraz przyspieszając transformację energetyczną.

Firma została założona w 2005 roku w Valkenswaard, gdzie obecnie nadal ma swoją siedzibę. Po okresie rozwoju w Holandii, Scholt rozpoczął ekspansję międzynarodową. W 2010 r. firma weszła najpierw na rynek belgijski, a następnie w 2014 r. na rynek niemiecki i w 2020 r. na rynek austriacki. Aby przyspieszyć rozwój, w 2016 r. firma Scholt nawiązała współpracę z Waterland.