O Lars

Lars jest starszym specjalistą ds. portfela w Waterland w Kopenhadze w Danii.

Przed dołączeniem do Waterland spędził sześć lat w wspieranej przez venture scale-up Reform, pełniąc główną rolę dyrektora operacyjnego i opiekuna różnych ról, w tym szefa sprzedaży i dyrektora finansowego. Przed Reform Lars spędził trzy lata w londyńskiej firmie konsultingowej Efficio zajmującej się redukcją kosztów, koncentrując się głównie na branży płatności i ubezpieczeń.

Lars posiada tytuł magistra inżyniera w dziedzinie projektowania inżynierskiego i innowacji oraz tytuł licencjata w dziedzinie projektowania inżynierskiego i innowacji, oba uzyskane na Politechnice Duńskiej.